Montažne Hale

Izrađujemo:
Krovne konstrukcije,
Montažne hale,
Magacinske prostore,
Poljoprivredne objekte
i razne metalne konstrukcije

Ekonomičnost i brzina građenja su zahtevi tržišta na koje je naša firma u saradnji sa ino partnerima odgovorila izradom i montažom čeličnih hala. Prateći trendove modernog građevinarstva tokom dugogodišnjeg kontinuiranog rada, razvili smo vlastitu tehnologiju građenja montažnih čeličnih hala, čiji su najvažniji delovi:

  • primarna čelična konstrukcija od najkvalitetnijih čelika
  • sekundarna čelična konstrukcija od laganih profila
  • obloga krova i zidova trapeznim limom ili sendvič panelom
  • dodatna oprema hale: svetlosne kupole, industrijska vrata.

Konstrukcije od čelika imaju široku primenu kod izgradnje hala, skladišta, magacina, hangara, garaža, poljoprivrednih objekata i objekata različitih namena. Zbog brze montaže, nameću se kao primaran izbor za izgradnju svih vrsta poljoprivrednih-industrijskih objekata. Sve je češća primena i za izgradnju trgovačkih centara i poslovnih prostora gde se obično vrši kombinovanje raznih materijala, boja, i profila što omogućava izuzetnu kreativnost u oblikovanju objekta.

Pokrovi:

  1. Jednostruki trapezno profilisani limovi
  2. Termoizolacioni pokrovi sa dvostrukim limom
  3. Krovni termoizolacioni paneli

Fasadne obloge:

  1. Jednostruki limovi raznih profila
  2. Dvostruki limovi sa ispunom od termoizolacije
  3. Fasadni termoizolacioni paneli