Polica Jelen Tip. 3. u 3d
Pivske flaše i čak 2 gajbe na jednom mestu? Sa našom policom za Jelen pivo i to je moguće!