Eloksiranje

Anodna oksidacija, popularno ELOKSAŽA, je elektrohemijski proces kojim se na površinu aluminijumskih profila nanosi kontrolisani sloj aluminijum-oksida u vidu staklaste kristalne presvlake.

Eloksiranje je postupak karakterističan za aluminijum, pri čemu se elektrohemijskim postupkom u površinu aluminijuma ugrađuje aluminijum-oksid (Al2O3), tzv. eloksal koji ima funkciju zaštite aluminijuma od korozije i štetnih spoljašnjih uticaja. Za uspešno eloksiranje potrebno je koristiti aluminijum-eloksal-kvalitete (AlMgSi0,5).

Debljina ovog sloja se kreće od 12 do 30 µ.

Tonovi eloksaže se kreću od prirodne boje aluminijuma, preko bronzanih nijansi pa sve do crne boje. Posebnim postupcima moguće je bojenje u plavu, crvenu ili zelenu boju. Bojenje se vrši neorganskim pigmentima na bazi kobalta, mangana ili organskim pigmentima (ređe).